Beheer van vastgoed

Wanneer je vastgoed verhuurd en je wilt er zorgeloos van kunnen genieten dan kunnen wij het vastgoed voor je beheren. Een van de redenen is gemak. Je geniet van het rendement uit je belegging zonder dat je daar omkijken naar hebt.

huiskamer

Hierin heb je de keuze in financieel beheer of een totaalpakket. Bij financieel beheer dragen wij de zorg van het financiële en administratieve beheer van je vastgoed.

 • Het contact onderhouden met de huurder
 • Het aanleggen en het bijhouden van een administratie
 • Maandelijks factureren en incasseren van de huurpenninge
 • Tijdig maatregelen nemen ter voorkoming van incassozaken
 • Indien nodig een incassobureau of gerechtsdeurwaarder inschakelt
 • Doorstorten huurpenningen
 • Voorschotten en kosten van diensten en servicekosten administreren en verrekenen
 • Gemeentelijke belastingen en heffingen aan huurder doorbelasten
 • Tijdig de huurder aanschrijven en zorg dragen voor de jaarlijkse huurverhoging
 • Het beheren van de borgsommen
 • Opmaken eindinspectierapport en verrekenen van de borgsom
 • Het verhuren van leegstaand vastgoed
 • Het opmaken van huurovereenkomsten
 • Uitvoeren van een begininspectie
 • Aanmelding van gas, water en elektra.

Wanneer je kiest voor een totaalpakket dragen wij zorg voor het financieel en het technische beheer. Het opvangen en afhandelen van eventuele vragen, klachten en/of storingen van huurder en verhuurder. Hierbij kun je denken aan:

 • Het behandelen van meldingen van huurders van technische onvolkomenheden
 • Verrichten van een inspectie bij klachten
 • Het namens de eigenaar verstrekken van onderhoud- c.q. reparatieopdrachten
 • De juiste bedrijven inschakelen of de eventueel door jou opgegeven referenties
 • Communicatie tussen de huurder en het in te schakelen bedrijf/ persoon
 • Verzorgen van toegang tot het vastgoed indien de huurder verhinderd is
 • Verhelpen van technische storingen
 • Kostenbewaking van de werkzaamheden
 • Archiveren van relevante stukken m.b.t. alle genoemde werkzaamheden

Uiteraard brengen wij je hiervan altijd op de hoogte. Alleen in het geval van een spoed reparatie, zoals een kapotte gas- of waterleiding e.d., zijn wij gemachtigd reparaties uit uw naam uit te laten voeren wanneer je niet te bereiken bent, om vervolgschade te voorkomen. Wil je meer informatie over het beheren van je vastgoed laat het ons weten.

Neem contact op met ons